Jakie usługi wchodzą w skład obsługi celnej?


obsługa celna

Przedsiębiorstwa zajmujące się importem czy eksportem towarów – zarówno końcowych artykułów, jak również materiałów lub dedykowanych do produkcji materiałów – systematycznie stają przed obowiązkiem dokonania procedur połączonych z odprawą celną. To złożone często oraz długie zadanie można na szczęście powierzyć agencji celnej, jaka występować będzie przed Urzędem Celnym w imieniu własnej spółki.

Jak funkcjonuje agencja celna?

obsługa celnaKażda agencja celna, jaka proponuje usługi przy eksporcie i imporcie jest jedynie przedstawicielem importera – to nadal na nim leży odpowiedzialność za produkt i potrzeba sprawdzenia, czy produkty mogą być wwiezione do kraju, to on spełnia rolę aeo. Agencje zajmują się zarówno obrotem towarów z krajów Unii, jak również poza nią. W wypadku handlu z unijnymi państwami obsługa celna jest znacznie łatwiejsza starczy deklaracja Intrastat. W wypadku pozostałych państw jak np. importu z Chinami ilość dokumentów oraz uprawnień narasta. Jeśli nie chcemy martwić się o AEO, warto skorzystać z oferty LOGIT, firmy która profesjonalnie zajmie się najcięższą częścią zadania.

Na czym polega obsługa celna

Obsługa celna ujmuje wprowadzenia oraz wyprowadzenia obiektów w partiach skonsultowanych wcześniej poprzez pewnego klienta. Często świadczy się tu również różne istotne usługi związane z opóźnieniem opłat celno-podatkowych na nieokreślony czas przechowywania dobrego materiału. . Są to usługi nawet takie jak: wszechstronna obsługa celna przesyłek w eksporcie ,jak także w imporcie, obsługa tak nazywanych produktów strategicznych, wystawianie różnych dokumentów, w tymże przekazów celnych. Czasem ważna jest tutaj również reprezentacja klienta za pośrednictwem agencji celnej przed danym Urzędem Celnym.